Huyền Môn Đại Sư

The Taoism Grandmaster

Huyền Môn Đại Sư , The Taoism Grandmaster

Nó đã được báo trước hơn ba nghìn năm trước rằng sự khải huyền đang xảy ra và rằng một vị đại tướng Đạo giáo sẽ nổi lên để cứu thế giới. Để cung cấp cho mọi người một cơ hội chiến đấu, những người bất tử đã tập hợp một nhóm các cá nhân có năng khiếu để tìm kiếm chiếc khiên thiêng liêng.

 

Huyền Môn Đại Sư - The Taoism Grandmaster (2018) Trong phim Huyền Môn Đại Sư: 3000 năm trước, Chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đại nạn diệt vong, chỉ có vấn đạo giả mang theo thánh giáp nguyên thủy hợp nhất mới có thể giải cứu nhân gian. Vào thời Đông Hán, Lang tộc lập nên U Linh hoàng triều, khắp vùng trung nguyên rộng lớn phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa. Tiên Minh lo sợ Lang tộc gây hại nhân gian, nên đã tổ chức tìm kiếm thánh giáp và tuyển chọn vấn đạo giả để dẹp trừ tai họa...